Distribution & Control CAD Data

MANUAL MOTOR STARTERS

Part No.
2D CAD DRAWINGS 3D CAD DRAWINGS
BM3RSB, BM3RHB, BM3VSB, BM3VHB BM3RSB, BM3RHB, BM3VSBBM3VHB           
Type E: BM3RSB, BM3RHB, BM3VSB, BM3VHB  

 
CONTACTORS & THERMAL OVERLOAD RELAYS

Part No.
2D CAD DRAWINGS 3D CAD DRAWINGS
SC-M01, SC-M02, SC-M01/G SC-M02/G SC-E02, SC-E03, SC-E04, SC-E05                                         
SC-E02, SC-E03, SC-E04, SC-E05 SC-E1, SC-E2, SC-E2S
SC-E1, SC-E2, SC-E2S, SC-E3, SC-E4, SC-E5, SC-E6, SC-7 SC-E3, SC-E4
SC-E02/G, SC-E03/G, SC-E04/G, SC-E05/G SC-E02/G, SC-E03/G, SC-E04/G, SC-E05/G
SC-E1/G, SC-E2/G, SC-E2S/G, SC-E3/G, SC-E4/G SC-E1/G, SC-E2/G, SC-E2S/G
TK-E02, TK-E2, TK-E3, TK-E5, TK-E6, TK-E6H SC-E3/G, SC-E4/G
  SC-E5
  SC-E6
  SC-E7
  TK-E02  
  TK-E2
  TK-E3 
  TK-E5
  TK-E6 

ORANGE LINE / ODYSSEY Series

Part No.
2D CAD DRAWINGS 3D CAD DRAWINGS
3NC0T0, 3NC1Q0 3NC0T0, 3NC1Q0
3NC2F0 3NC2F0, 3NC2H0
3NC2H0 3NC2T0
3NC2T0 3NC3F0
3NC3F0 3NC3H0
3NC3H0 3NC4F0
3NC4F0 3NC4Q0, 3NC4H0
3NC5F0 3NC5F0, 3NC5H0
3NC5H0 3NC6F0
4NC0A0, 4NC0F0 3NC6H0
4NC0G0 4NC0A0, 4NC0F0
4NC0Q0, 4NC0R0 4NC0G0
4NC0H0 4NC0H0
4GC0A0, 4GC0F0 4NC0Q0, 4NC0R0
4GC0G0  
4GC0Q0, 4GC0R0  
4GC0H0  

COMBINATION STARTERS

Part No.
BM3RSB + SC-M0*BM3RSB + SC-M0*/G
Type F: BM3RSB + SC-M0*BM3RSB + SC-M0*/G
BM3RSB + SC-E0*, BM3RSB + SC-E0*/G,
Type F: BM3RSB + SC-E0*BM3RSB + SC-E0*/G,
BM3RSB + SC-E1BM3RSB + SC-E1/G
Type F: BM3RSB + SC-E1BM3RSB + SC-E1/G
BM3RHB + SC-M0*, BM3RHB + SC-M0*/G
Type F: BM3RHB + SC-M0*BM3RHB + SC-M0*/G
BM3RHB + SC-E0*, BM3RHB + SC-E0*/G
Type F: BM3RHB + SC-E0*, BM3RHB + SC-E0*/G
BM3RHB + SC-E1, BM3RHB + SC-E1/G
Type F: BM3RHB + SC-E1BM3RHB + SC-E1/G
BM3VSB + SC-E1,E2,E2S
Type F: BM3VSB + SC-E1,E2,E2S
BM3VSB + SC-E1/G,E2/G,E2S/G
Type F: BM3VSB + SC-E1/G,E2/G,E2S/G
BM3VSB + SC-E3, BM3VSB + SC-E3/G
Type F: BM3VSB + SC-E3, BM3VSB + SC-E3/G
BM3VHB + SC-E1,E2,E2S
Type F: BM3VHB + SC-E1,E2,E2S
BM3VHB + SC-E1/G,E2/G,E2S/G
Type F: BM3VHB + SC-E1/G,E2/G,E2S/G
BM3VHB + SC-E3, BM3VHB + SC-E3/G
Type F: BM3VHB + SC-E3, BM3VHB + SC-E3/G  
Type F: BM3VHB + SC-E3, BM3VHB + SC-E3/G
SK SERIES CONTACTORS & RELAYS

Part No.
SK06A
SK06AHR
SK06AHW
SK06AHWR
SKH4A
  TK12  

G-TWIN LAMBDA SERIES CIRCUIT BREAKERS

Part No.
3D CAD DRAWINGS
BW50RBGU-2P
BW50RBGU-3P
BW9N0BA
BW9V0BA
EW50RBGU-2P
EW50RBGU-3P

G-TWIN SERIES CIRCUIT BREAKERS

Part No.
2D CAD DRAWINGS 3D CAD DRAWINGS
BW50RAGU-2P G-TWIN SERIES MCCB 50A AND 100A FRAME:
BW50RAGU-3P BW50RAGU-2P
EW50RAGU-3P BW50RAGU-3P
BW100EAGU-2P BW100EAGU-2P
BW100EAGU-3P BW100EAGU-3P
EW100EAGU-2P, 3P BZ6N10D
BW125JAGU-2P BZ6V10D
BW125JAGU-3P, BW125RAGU-2P, BW125RAGU-3P  
EW125JAGU-3P, EW125RAGU-3P G-TWIN SERIES ELCB 50A AND 100A FRAME:
EW125JAGU-3P*B, EW125RAGU-3P*B EW50RAGU-3P
BW250EAGU, BW250JAGU, BW250RAGU EW100EAGU-2P
EW250JAGU, EW250RAGU EW100EAGU-3P
BW400EAGU, BW400SAGU, BW400RAGU, BW400HAGU BZ6N10D
EW400SAGU, EW400RAGU, EW400HAGU BZ6V10D
BW630  
BW800 G-TWIN SERIES MCCB 125A FRAME:
BW9N0CA BW125JAGU-2P
BW9N0GA BW125JAGU-3P
BW9N0HA BW125RAGU-2P
BW9N0JA BW125RAGU-3P
BW9V0CA BW9N0CA
BW9V0GA BW9V0CA
BW9V0HA  
BW9V0JA G-TWIN SERIES MCCB 250A FRAME:
BW9F0CA BW250EAGU-2P
BW9F0GA BW250EAGU-3P
BW9F0HA BW250JAGU-2P
  BW250JAGU-3P
  BW250RAGU-2P
  BW250RAGU-3P
  BW9N0GA
  BW9V0GA
   
  G-TWIN SERIES ELCB 125A and 250A FRAME:
  EW125JAGU-3P
  EW125RAGU-3P
  EW250JAGU-3P
  EW250RAGU-3P
  BW9N0CA
  BW9V0CA
  BW9N0GA
  BW9V0GA
   
  G-TWIN SERIES MCCB 400A FRAME:
  BW400EAGU-2P
  BW400EAGU-3P
  BW400SAGU-2P
  BW400SAGU-3P
  BW400RAGU-2P
  BW400RAGU-3P
  BW400HAGU-2P
  BW400HAGU-3P
  BW9N0HA
  BW9V0HA
   
  G-TWIN SERIES ELCB 400A FRAME:
  EW400SAGU-3P
  EW400RAGU-3P
  EW400HAGU-3P
  BW9N0HA
  BW9V0HA
   
  G-TWIN SERIES MCCB, ELCB 630A and 800A FRAME:
  BW630RAGU, HAGU-3P
  EW630RAGU
  BW800RAGU, HAGU-3P
  BW9N0JA
  BW9V0JA

EA-UL/SA-UL Series

Part No.
SA52RCUL/, EA102CUL/
SA53RCUL/, EA103CUL/
SA52RCUL/ L1
SA53RCUL/ L1
EA102CUL/ L1
EA103CUL/ L1
SA102BAUL/, SA103BAUL/, SA102RAUL/, SA103RAUL/
SA102BAUL/ L1, SA103BAUL/ L1, SA102RAUL/ L1, SA103RAUL/ L1
SA102BAUL/ L, SA103BAUL/ L, SA102RAUL/ L, SA103RAUL/ L
SA202BAUL/, SA203BAUL/, SA202RAUL/, SA203RAUL/
SA202BAUL/L1, SA203BAUL/L1, SA202RAUL/L1, SA203RAUL/L1
SA202BAUL/ L, SA203BAUL/ L, SA202RAUL/ L, SA203RAUL/ L
SA402BUL/ L1, SA403BUL/ L1, SA402RUL/ L1, SA403RUL/ L1
SA402BUL/ L, SA403BUL/ L, SA402RUL/ L, SA403RUL/ L
SA603RUL/ L1, SA803RUL/ L1
SA603RUL/ L
SA803RUL/700L
SA803RUL/800L  

EG-UL/SG-UL Series

Part No.
SG53RCUL/
SG53RCUL/ L1
EG102CUL/, EG103CUL/
EG102CUL/ L1, EG103CUL/ L1
SG103BAUL/
SG203BAUL/